Nawaz Sharif kA Istaqbaal Hajj sy Bra kam HA RANA SANAULLAH KIYA BOLY GYNawaz Sharif kA Istaqbaal Hajj sy Bra kam HA RANA SANAULLAH KIYA BOLY GY