UFC 222 | live | Results | Cyborg vs. Kunitskaya - MMA Fighting #UFC222


UFC 222 | live | Results | Cyborg vs. Kunitskaya - MMA Fighting #UFC222 Cyborg wins